CELE WYCENY

Przykładowe cele wyceny

Cele

Istnieje wiele przesłanek wyceny przedsiębiorstwa. Do najczęstszych zaliczyć można te, które wiążą się ze zmianą struktury własnościowej przedsiębiorstwa, aczkolwiek znajomość wartości przedsiębiorstwa przydatna jest również w wielu innych sytuacjach.

PRZYKŁADOWE CELE WYCENY:

  • sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa
  • podział przedsiębiorstwa
  • rozliczenia pomiędzy wspólnikami spółki prowadzącej przedsiębiorstwo
  • wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części jako aportu do spółki
  • fuzja przedsiębiorstwa

 

  • likwidacja przedsiębiorstwa
  • ustalenie podatku od spadku, darowizny przedsiębiorstwa lub udziału w kapitale zakładowym spółki kontrola wartości kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo przez inwestora