WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Oferta Centrum Wycen i Doradztwa Biznesowego NOBILIS

Praca przy wycenie firmy

Czym się zajmujemy

Oferta Centrum Wycen i Doradztwa Biznesowego NOBILIS Wrocław obejmuje m.in.:

  • wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • wycena firmy,
  • wycena spółki, udziałów w kapitale spółki,
  • wycena własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty).
Sposób pracy podczas wycen

W jaki sposób przeprowadzamy wyceny

Wycena przedsiębiorstwa (firmy, udziałów w spółce) jest procesem w pewnym sensie niepowtarzalnym, gdyż każde przedsiębiorstwo jest różne od pozostałych, wobec czego nie ma miejsca na rozwiązania uniwersalne i szablonowe. Zawsze konieczne jest dokładne zapoznanie się z przedmiotem wyceny, m.in. z sytuacją majątkową, sytuacją finansową i, perspektywami rozwoju przedsiębiorstwa oraz specyfiką branży, w której przedsiębiorstwo działa. Dopiero po takiej wstępnej analizie dobieramy w uzgodnieniu ze zleceniodawcą metody właściwie odzwierciedlające wartość przedsiębiorstwa w kontekście celu, dla którego wycena jest realizowana. Zwykle stosujemy jednocześnie przynajmniej 2 metody wyceny, co pozwala na weryfikację uzyskanych wyników i wyciągnięcie lepszych wniosków z wyceny. Najczęściej w wycenie przedsiębiorstw stosujemy:

 

  • metody majątkowe,
  • metody dochodowe,
  • metody porównawcze.
Pomoc wyceny dla przedsiębiorstwa

KIEDY WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY, SPÓŁKI) LUB INNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO MOŻE PAŃSTWU POMÓC

Do najczęstszych celów wyceny należą te związane ze zmianami struktury właścicielskiej (sprzedaż przedsiębiorstwa, odkupienie udziałów, przejęcia i łączenia spółek). Niemniej jednak katalog okoliczności, w których znajomość wartości przedsiębiorstwa jest potrzebna, obejmuje również wiele innych przypadków.

Raport z wyceny przedsiębiorstwa

Co Państwo otrzymają w ramach usługi

Wyniki wyceny otrzymują Państwo w postaci raportu przedstawiającego w sposób przejrzysty i zrozumiały cały proces wyceny wraz z wnioskami płynącymi z analizy. W raporcie znajdą Państwo również charakterystykę przedsiębiorstwa, ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz perspektywy rozwoju. Na każdym etapie wyceny, jak również po jej ukończeniu, mogą Państwu również liczyć na konsultacje i dodatkowe wyjaśnienia wszelkich kwestii istotnych z punktu widzenia wyceny i interpretacji wyników.