WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW

Oferta Centrum Wycen i Doradztwa Biznesowego NOBILIS

Czym się zajmujemy

Oferta Centrum Wycen i Doradztwa Biznesowego NOBILIS obejmuje m.in.:

  • wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • wycena firmy,
  • wycena spółki, udziałów w kapitale spółki,
  • wycena własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty).

W jaki sposób przeprowadzamy wyceny

Wycena przedsiębiorstwa (firmy, udziałów w spółce) jest procesem w pewnym sensie niepowtarzalnym, gdyż każde przedsiębiorstwo jest różne od pozostałych, wobec czego nie ma miejsca na rozwiązania uniwersalne i szablonowe. Zawsze konieczne jest dokładne zapoznanie się z przedmiotem wyceny, m.in. z sytuacją majątkową, sytuacją finansową i, perspektywami rozwoju przedsiębiorstwa oraz specyfiką branży, w której przedsiębiorstwo działa. Dopiero po takiej wstępnej analizie dobieramy w uzgodnieniu ze zleceniodawcą metody właściwie odzwierciedlające wartość przedsiębiorstwa w kontekście celu, dla którego wycena jest realizowana. Zwykle stosujemy jednocześnie przynajmniej 2 metody wyceny, co pozwala na weryfikację uzyskanych wyników i wyciągnięcie lepszych wniosków z wyceny. Najczęściej w wycenie przedsiębiorstw stosujemy:

 

  • metody majątkowe,
  • metody dochodowe,
  • metody porównawcze.

KIEDY WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY, SPÓŁKI) LUB INNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO MOŻE PAŃSTWU POMÓC

Do najczęstszych celów wyceny należą te związane ze zmianami struktury właścicielskiej (sprzedaż przedsiębiorstwa, odkupienie udziałów, przejęcia i łączenia spółek). Niemniej jednak katalog okoliczności, w których znajomość wartości przedsiębiorstwa jest potrzebna, obejmuje również wiele innych przypadków.

Co Państwo otrzymają w ramach usługi

Wyniki wyceny otrzymują Państwo w postaci raportu przedstawiającego w sposób przejrzysty i zrozumiały cały proces wyceny wraz z wnioskami płynącymi z analizy. W raporcie znajdą Państwo również charakterystykę przedsiębiorstwa, ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz perspektywy rozwoju. Na każdym etapie wyceny, jak również po jej ukończeniu, mogą Państwu również liczyć na konsultacje i dodatkowe wyjaśnienia wszelkich kwestii istotnych z punktu widzenia wyceny i interpretacji wyników.