WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Pełna oferta wyceny nieruchomości

Wycena przedsiębiorstw komercyjnych

Wycena nieruchomości komercyjnych

W ofercie Centrum Wycen i Doradztwa Biznesowego Nobilis Wrocław znajdą Państwo między innymi usługi wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości komercyjnych takich jak:

 

 • zakłady produkcyjne, magazyny, centra logistyczne
 • obiekty biurowe
 • centra handlowe, pawilony handlowo-usługowe, lokale użytkowe
 • stacje paliw
 • hotele, pensjonaty
 • inne obiekty związane z działalnością komercyjną.

 

Dzięki doświadczeniu zarówno w obszarze wycen, jak i w obszarze finansów przedsiębiorstw i inwestycji, nasi rzeczoznawcy są w stanie określić wartość rynkową nawet najbardziej specyficznych nieruchomości związanych z działalnością biznesową. Opracowujemy operaty szacunkowe nieruchomości komercyjnych położonych zarówno na terenie miasta Wrocław, jak i nieruchomości położonych w odległych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Wycena mieszkań

Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Oferta wyceny nieruchomości o funkcji mieszkaniowej obejmuje zarówno typowe lokale i domy mieszkalne, jak i całe budynki wielorodzinne, np. stare kamienice lub nowe projekty deweloperskie. Każda wycena nieruchomości bazuje na rzetelnej analizie rynku z wykorzystaniem dużych baz danych transakcyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści sporządzanych przez nas operatów. W zakresie wyceny nieruchomości mieszkaniowych obsługujemy głównie Wrocław i powiaty sąsiednie.

Wycena gruntów i innych nieruchomości

Wycena nieruchomości innego typu

Jeżeli potrzebują Państwo operatu szacunkowego innego rodzaju nieruchomości lub specyficznych praw do nieruchomości np. działki, nasza oferta obejmuje również takie usługi jak:

 • wycena gruntów inwestycyjnych
 • wycena gruntów rolnych i leśnych
 • wycena budynków i budowli
 • wycena nieruchomości zabytkowych
 • wycena nakładów na nieruchomości
 • wycena służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Analiza i doradztwo podczas inwestycji

Analiza rynku i doradztwo inwestycyjne

Inwestycje w nieruchomości wymagają dobrego przygotowania m.in. w zakresie oceny ryzyk, jak i kalkulacji potencjału dochodowego. Indywidualnym i instytucjonalnym inwestorom oferujemy przygotowanie analiz rynku lokalnego pod kątem możliwości przyszłej sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, analizy relacji popytowo-podażowych, kalkulacji oczekiwanego dochodu z nieruchomości, przygotowania założeń do biznesplanów, analizy wrażliwości na zmiany cen rynkowych lub innych parametrów istotnych z punktu widzenia efektywności przedsięwzięcia.

Idealna współpraca z klientem

Zasady Współpracy

W zależności od stopnia skomplikowania przedmiotu wyceny operaty szacunkowe nieruchomości sporządzane są przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub zespół rzeczoznawców majątkowych. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta, terminową realizację prac oraz poufność wszelkich informacji pozyskanych w toku realizacji zlecenia.

Wycena drogą do sukcesu

Cele Wyceny

Operaty szacunkowe nieruchomości sporządzane są dla rozmaitych celów. Do najczęstszych zaliczyć można:

 • zabezpieczenie wierzytelności
 • negocjacje ceny zakupu/sprzedaży nieruchomości
 • ustalenie wartości dla celów podatkowych
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenie wysokości odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości
 • ustalenie wysokości opłat adiacenckich i planistycznych
 • wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki (aport)
 • ustalenie wartości godziwej dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 

Dzięki doświadczeniu zarówno w obszarze wycen, jak i w obszarze finansów przedsiębiorstw i inwestycji, jesteśmy w stanie określić wartość rynkową nawet najbardziej specyficznych nieruchomości związanych z działalnością biznesową. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z naszym przedstawicielem.