Co Państwo otrzymają w ramach usługi

Raport z wyceny przedsiębiorstwa

Wyniki wyceny otrzymują Państwo w postaci raportu przedstawiającego w sposób przejrzysty i zrozumiały cały proces wyceny wraz z wnioskami płynącymi z analizy. W raporcie znajdą Państwo również charakterystykę przedsiębiorstwa, ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz perspektywy rozwoju. Na każdym etapie wyceny, jak również po jej ukończeniu, mogą Państwu również liczyć na konsultacje i dodatkowe wyjaśnienia wszelkich kwestii istotnych z punktu widzenia wyceny i interpretacji wyników.