KIEDY WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY, SPÓŁKI) LUB INNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO MOŻE PAŃSTWU POMÓC

Pomoc wyceny dla przedsiębiorstwa

Do najczęstszych celów wyceny należą te związane ze zmianami struktury właścicielskiej (sprzedaż przedsiębiorstwa, odkupienie udziałów, przejęcia i łączenia spółek). Niemniej jednak katalog okoliczności, w których znajomość wartości przedsiębiorstwa jest potrzebna, obejmuje również wiele innych przypadków.