KIEDY WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY, SPÓŁKI) LUB INNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO MOŻE PAŃSTWU POMÓC

Do najczęstszych celów wyceny należą te związane ze zmianami struktury właścicielskiej (sprzedaż przedsiębiorstwa, odkupienie udziałów, przejęcia i łączenia spółek). Niemniej jednak katalog okoliczności, w których znajomość wartości przedsiębiorstwa jest potrzebna, obejmuje również wiele innych przypadków.