W jaki sposób przeprowadzamy wyceny

Sposób pracy podczas wycen

Wycena przedsiębiorstwa (firmy, udziałów w spółce) jest procesem w pewnym sensie niepowtarzalnym, gdyż każde przedsiębiorstwo jest różne od pozostałych, wobec czego nie ma miejsca na rozwiązania uniwersalne i szablonowe. Zawsze konieczne jest dokładne zapoznanie się z przedmiotem wyceny, m.in. z sytuacją majątkową, sytuacją finansową i, perspektywami rozwoju przedsiębiorstwa oraz specyfiką branży, w której przedsiębiorstwo działa. Dopiero po takiej wstępnej analizie dobieramy w uzgodnieniu ze zleceniodawcą metody właściwie odzwierciedlające wartość przedsiębiorstwa w kontekście celu, dla którego wycena jest realizowana. Zwykle stosujemy jednocześnie przynajmniej 2 metody wyceny, co pozwala na weryfikację uzyskanych wyników i wyciągnięcie lepszych wniosków z wyceny. Najczęściej w wycenie przedsiębiorstw stosujemy:

 

  • metody majątkowe,
  • metody dochodowe,
  • metody porównawcze.