Cele Wyceny

Wycena drogą do sukcesu

Operaty szacunkowe nieruchomości sporządzane są dla rozmaitych celów. Do najczęstszych zaliczyć można:

  • zabezpieczenie wierzytelności
  • negocjacje ceny zakupu/sprzedaży nieruchomości
  • ustalenie wartości dla celów podatkowych
  • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
  • ustalenie wysokości odszkodowań za utracone prawa do nieruchomości
  • ustalenie wysokości opłat adiacenckich i planistycznych
  • wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki (aport)
  • ustalenie wartości godziwej dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 

Dzięki doświadczeniu zarówno w obszarze wycen, jak i w obszarze finansów przedsiębiorstw i inwestycji, jesteśmy w stanie określić wartość rynkową nawet najbardziej specyficznych nieruchomości związanych z działalnością biznesową. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo po skontaktowaniu się z naszym przedstawicielem.