Wycena nieruchomości mieszkaniowych

Wycena mieszkań

Oferta wyceny nieruchomości o funkcji mieszkaniowej obejmuje zarówno typowe lokale i domy mieszkalne, jak i całe budynki wielorodzinne, np. stare kamienice lub nowe projekty deweloperskie. Każda wycena nieruchomości bazuje na rzetelnej analizie rynku z wykorzystaniem dużych baz danych transakcyjnych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w treści sporządzanych przez nas operatów. W zakresie wyceny nieruchomości mieszkaniowych obsługujemy głównie Wrocław i powiaty sąsiednie.