Wycena nieruchomości innego typu

Wycena gruntów i innych nieruchomości

Jeżeli potrzebują Państwo operatu szacunkowego innego rodzaju nieruchomości lub specyficznych praw do nieruchomości np. działki, nasza oferta obejmuje również takie usługi jak:

  • wycena gruntów inwestycyjnych
  • wycena gruntów rolnych i leśnych
  • wycena budynków i budowli
  • wycena nieruchomości zabytkowych
  • wycena nakładów na nieruchomości
  • wycena służebności przesyłu, służebności gruntowych i osobistych
  • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości