Zasady Współpracy

Idealna współpraca z klientem

W zależności od stopnia skomplikowania przedmiotu wyceny operaty szacunkowe nieruchomości sporządzane są przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub zespół rzeczoznawców majątkowych. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta, terminową realizację prac oraz poufność wszelkich informacji pozyskanych w toku realizacji zlecenia.