ANALIZY EKONOMICZNO – FINANSOWE

Obraz zewnętrzny biznesu często nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa. Gdy zachodzi potrzeba ustalenia w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo, jak efektywnie jest zarządzane, jakie generuje przepływy pieniężne oraz w jakim kierunku się rozwija, konieczne jest dokonanie dogłębnego badania wielu obszarów funkcjonowania biznesu. Informacje takie bywają szczególnie pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji, wszędzie tam gdzie wskazana jest chłodna ocena sytuacji i pełna świadomość istniejących szans i zagrożeń. Analiza ekonomiczno-finansowa może obejmować m.in. takie obszary jak: ocena modelu biznesowego, w tym zależności od innych podmiotów, struktury klientów i dostawców, warunków współpracy z kontrahentami i ryzyk z tym związanych; ocena sytuacji finansowej, w tym analiza rentowności, jej zmian w czasie i przyczyn tych zmian, analiza kosztów, przepływów pieniężnych, płynności finansowej, efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami; ocena ryzyk związanych z działalnością i ich potencjalnego wpływu na kondycję przedsiębiorstwa; prognozowanie wpływu przeprowadzanych inwestycji lub restrukturyzacji na przyszłe wyniki finansowe.
Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa własnego lub obcego (np. nowego kontrahenta lub dłużnika) jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zakres analiz dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta jak również realnych możliwości pozyskania informacji o działalności przedsiębiorstwa. Każda analiza dokumentowana jest w formie raportu. Na każdym etapie współpracy udzielamy wyjaśnień i porad. Gwarantujemy pełną poufność wszelkich informacji uzyskanych w toku badania.